Nes menighet > Artikler > Nyheter

Dåp

Dåp

Velkommen til dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Ønsker du dåp? I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp. Ved dåpen blir en medlem i Den norske kirke. Dåpen er det eneste kriteriet for medlemskap i kirken.

Å være fadder. En fadder er et vitne som har et ansvar. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere, og de må ha fylt 15 år. Fadderne påtar seg viktige oppgaver med å gi barnet opplæring i den kristne tro, og de må velges med dette for øye. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Presten ser til at valget av faddere svarer til disse forutsetningene.

Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen.  Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring.

Praktiske forberedelser. Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Dette kan enten skje sammen med den enkelte familie eller ved en fellessamling med andre som skal ha dåp. Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten/den som skal døpe om før dåpssamtalen. Ønsker dere en spesiell salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen? Begynn planleggingen av det praktiske i god tid slik at alle får like stor glede av dåpsdagen. Kanskje det er mulig å be familie eller venner om hjelp til servering og rydding? Bli enig om valg av dåpskjole, hvem som skal bære og hvem som eventuelt skal ta av dåpslua. (Kilde: Kirken.no)

I Nes menighet sender vi deg et innmeldingsskjema etter at du har tatt kontakt med kirkekontoret angående dato for dåp. Skjemaet fylles ut og returneres til oss sammen med en kopi av fødselsattest. Dette gjøres for å sikre at alle opplysninger blir riktig ført i kirkens registre.

 

 

 


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort