Foreldremøtet 31.08 avlyst


Foreldremøtet for konfirmantene i kveld 31.08 kl. 19.00 er avlyst pga sykdom. Presten vil sette opp ny dato forforeldremøtet så fort det lar seg gjøre.

Tilbake