Ferie på Nes kirkekontor


Kirkekontoret er lukket
f.o.m mandag 17. juli t.o.m fredag 21. juli
pga ferie.

Følgende kan kontaktes:

Fungerende sokneprest: Janne Sukka tlf 458 61038

Beredskapsvakt prest Nedre Hallingdal: tlf 954 71 334

Kirketjener: Geir Halland tlf 917 97 147

Kantor: Peter Rødel tlf 950 49 045

Informasjon gudstjenester mm: www.neskirke.no

E-post: post.nes.menighet@nes-bu.kommune.no

Tilbake