Allehelgen – en minnedag


Allehelgen – en minnedag
Allehelgensdag markeres i Nes kirke søndag 7. november kl 1800, og er en viktig dag for å minnes de døde. Mange kirker holder åpent denne dagen for å takke for livet som har vært, for samtale, lystenning og for å samles i sorgen og savnet. Alle som har vært ansvarlig for en begravelse i Nes kirke siden Allehelgen i fjor har fått eget brev med invitasjon.
I Den norske kirke markeres Allehelgen over hele landet. I ulike minnemarkeringer samles mennesker i takk til Gud for livet som har vært og i fellesskap i sorgen og i savnet. Noen markerer dagen med minnegudstjeneste, andre holder kirkerommet åpent, legger til rette for samtale og for lystenning – det finnes mange ulike måter å markere dagen på. Navnene på menighetens døde det siste året leses opp, og det blir tent 54 lys: Ett for hver av de som er gått bort. Vi takker Gud for livet og fellesskapet og vi ber om hjelp i sorgen og savnet etter våre kjære.
Minnemarkeringer for de døde er blant de eldste kristne skikkene. Tidligere var det martyrene, de som ble drept for sin kristentro, som ble minnet. Senere oppsto behovet for en minnedag for alle de navnløse kristne som døde. Dette ble allehelgensdag.

 

Tilbake