80-åringer inviteres til gudstjeneste


Søndag 21. november

80-åringer inviteres til gudstjeneste
Førstkommende søndag 21.11 er det gudstjeneste i Nes kirke kl 1100. Til denne gudstjenesten inviteres spesielt alle 80- åringer i Nes, dvs de som er født i 1941. Prest er Odd Steinar Bjørneby, og det blir kirkekaffe med kake etter gudstjenesten.

 

Tilbake