Ny vikarprest i Nes


Sven Giljebrekke skal ha de fleste av julens gudstjenester i Nes, og skal også være fast prest mye av 1. halvår 2022.
Sven Giljebrekke (67) arbeidet i mange år på et retreat-senter i Østfold som han selv var med på å grunnlegge. Etter dette var han prest i Halden i 10 år, etterfulgt av noen år som sokneprest i Audnedal i Lindesnes kommune, før han avsluttet yrkeskarrieren i Aremark i Østfold. Sven har i mange år hatt hytte på Sangefjell i Ål, og er dermed godt kjent i Hallingdal fra før. Han og kona Elin Margaret har nå flyttet til Ål der ett av deres tre barn Kristine Giljebrekke Andersen er menighetspedagog i Ål kyrkjelege fellesråd.
Vi ønsker Sven velkommen til tjeneste i Nes menighet!

Tilbake