Påmelding til julegudstjenester i Nesbyen


Det er innført restriksjoner på antall deltagere ved offentlige arrangement. Dette antallet er satt til 50 personer.
I tillegg er det blitt slik at vi må ha en oversikt over hvem som sitter hvor i kirkerommet.
Vi har derfor åpnet opp for påmelding til gudstjenestene i Nes kirke og Nes fjellkirke.

Før du melder deg på er det viktig at du leser under.

-En i kohorten melder på alle som skal sitte sammen. Den som melder på, skal oppgi navn og mobilnummer til seg selv, og oppgi antall gjester inkludert seg selv.
-Alle i kohorten må komme til kirken sammen da man får anvist plass.
- Når du er meldt på kan du ikke endre påmeldingen. Dvs. at hvis du av en eller annen grunn ikke møter til gudstjenesten, vil plassen din stå ubrukt.

Husk smittevernreglene!
Det er påbudt å bruke munnbind inn og ut av kirken og der hvor man ikke kan holde 1 meter avstand.
Alle som kommer inn i kirken vil få spritet hendene så ta av evt. hansker og votter når du går inn i våpenhuset.

Påmelding til julegudstjenestene

Tilbake