Menighetspedagog i Nes


Det er ledig 50 % stilling som menighetspedagog i Nes menighet, Nesbyen: 50 % fast i to år, videre 30 %, men det arbeides med å øke stillingen til 50 % fast.
 
Arbeidsoppgaver:
-    Utvikle trosopplæringsarbeidet og videreføre trosopplæringsplan for alle døpte fra 0 - 18 år i Nes menighet.
-    Planlegge, markedsføre og gjennomføre trosopplæringstiltak etter vedtatt trosopplæringsplan, i tett samarbeid med stab, menighetsråd og frivillige.
-    Rekruttere, veilede og følge opp frivillige i trosopplæringsarbeidet.

Kvalifikasjoner:
-    Pedagogikk, kristendom eller annen relevant utdanning. God erfaring kan kompensere for utdanning.
-    Motivasjon for kirkelig arbeid for barn og ungdom. Evne til god kontakt med barn og unge.
-    Tilfredsstillende barneomsorgsattest.
-    Medlemskap i Den Norske kirke.

Personlige egenskaper:
-    Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid med formidling av kristen tro til barn og unge.
-    Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner
-    God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
-    Gode ferdigheter med å bruke IT - verktøy i det daglige arbeidet.
-    Erfaring med å bygge nettverk, rekruttere, motivere og lede frivillige.

Vi tilbyr:
-    En faglig spennende og utfordrende stilling.
-    Vi har kirkekontor i gode lokaler sentralt på Nesbyen.
-    Medlemskap i KLP, lønn etter gjeldende tariffavtale.
-    Tiltredelse etter avtale

For mer informasjon: Kirkeverge Audun Aasheim, tlf 32 06 85 10 (man, tirs og tors).
Søknad med CV sendes Nes kirkekontor, Jordeshagen 13, 3540 Nesbyen eller på epost til post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no innen onsdag 20. april 2022.
(Illustrasjon: Elisabeth Moseng)

 

Tilbake