Fasteaksjon tirsdag 5. april


Kirkens Nødhjelp markerer sitt 75-års jubileum i 2022, med Håp som overordnet tematikk. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en viktig del av markeringen, og har fått tittelen «Håp i en dråpe vann».

På vegne av kirkene i Norge, jobber Kirkens Nødhjelp med å sikre at mennesker i nød får tilgang til vann, hygiene- og sanitære løsninger. Dette har vært tema for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon siden 2015. I 2022 har vi også et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk. På bildet ser vi Takondwa Phanga som er agronom og bruker yrket sitt til å få bønder i Malawi ut av fattigdom.

2020 og 2021 var unntaksår, men de siste årene før dette har innsamlingsresultatet fra fasteaksjonen årlig ligget på rundt 35 millioner kroner. Dette er svært viktige midler for å sikre livsviktig hjelp. Da koronapandemien rammet verden i 2020 kunne Kirkens Nødhjelp bruke av disse midlene til å sette i gang koronatiltak i over 20 land. Hver krone som samles inn er helt avgjørende for at det kan igangsettes store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer.

Årets aksjon vil for første gang siden 2019 foregå som en fysisk aksjon. Årets konfirmanter vil komme rundt i hele kommunen tirsdag 5. april fra kl 1700. Ta vel imot dem!

P.ga. begrenset antall konfirmanter får vi dessvere ikke dekket følgende ruter: Svenkerud - Dokken, Gudbrandsrud - Ranten, Bergheim - Rauk og Haugaplassene.

Ønsker du å gi et bidrag? Da kan du gi til følgende: Vipps 2426 Kirkens Nødhjelp, Konto 1594 22 87493 merk gaven med Fasteaksjon.

 

Tilbake