Klokkeringing for Ukraina søndag kl 1300


Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. Det er mange menigheter som nå forbereder mottak av flyktninger fra krigsområdene her i Norge. Mange kirkelige frivillige og ansatte deltar også på demonstrasjoner og markeringer for fred. Takk for alt arbeid som gjøres i det godes tjeneste.

Mange kirker har gitt rom for samlinger og for stillhet, for bønn og lystenning, for fred og rettferdighet for Ukrainas folk. Vi ber for alle som nå er rammet av denne krigen, og for alle som er preget av angst og uro. Vi tenker også spesielt på ukrainere og russere i vårt land.

En måte å markere dette på, er en felles nasjonal markering med ringing fra alle landets kirkeklokker. En markering med kirkeklokkene vil være et sterkt uttrykk for solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler, og en påminnelse og invitasjon til å be om fred og rettferdighet for Ukraina og for Europa.

Vi oppfordrer derfor til klokkeringing i alle landets kirker i syv minutter, søndag 13. mars klokken 13.00.

Med vennlig hilsen,
Olav Fykse Tveit, preses for Bispemøtet i Den norske kirke
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

 

Tilbake