Årsmøte i Nes menighet søndag 24. april


Det blir årsmøte i Nes menighet etter gudstjenesten søndag 24. april kl 1100.

På årsmøtet vil menighetsrådet gå gjennom årsmelding og regnskap for 2021, og det er mulighet for menigheten til å komme med innspill og ideer.

Det blir også tatt opp sak om gudstjenesteforordningen for Nes. Biskopen har i juni 2021 gitt alle menigheter i oppdag å gå gjennom sin forordning, dvs hvor mange gudstjenester det skal være i hver menighet/kirke, tidspunkt for gudstjenester mv, kort sagt den lokale gudstjenestestruktur. Nes menighetsråd har behandlet saken 3. februar og har laget et forslag som samsvarer med den praksis som har vært tidligere år.

Det serveres kirkekaffe i forbindelse med årsmøtet, og det er ofring til menighetsarbeidet.

Årsmeldingen kan du lese her: Årsmelding for Nes menighet 2022

Tilbake