Trosopplærer i Nes


Det er ledig 30 % stilling som trosopplærer i Nes menighet.

Vi søker en person som har kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområde: Kristendom, pedagogikk, kateket-virksomhet, musikk, dans/drama, forming, eller andre relevante fag.

Vi vil legge vekt på personlige egenskaper som:

o    Kreativitet, struktur og fremdrift i arbeidet.
o    Søkeren må trives i lag med barn og unge.
o    Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig i team.
o    God skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Arbeidsområde: Lede trosopplæringen. Ta ansvar for å videreutvikle og følge opp trosopplæringsplan i samarbeid med menighetsrådet og lokalt trosopplæringsutvalg.

Kjennskap til, og erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel.

Søker må være medlem av Den norske kirke. Lønn og arbeidsvilkår etter kirkelig tariff. Menighetsrådet har pensjons- og forsikringsordninger for de ansatte.

Søknad må være mottatt innen 15. mars 2019.

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte kirkeverge Audun Aasheim på tlf 32 06 85 10 eller 905 54 781.

Søknad med CV sendes til:
Nes menighet
Jordeshagen 13
3540 NESBYEN

Eller på e-post til: post.nes.menighet@nes-bu.kommune.no

 

Tilbake