Tårnagenter 25. mai


Tårnagenter 25. mai kl.14.15 - 16.30.

Et populært tiltak innen trosopplæringen er Tårnagentsamling. Dette er for de som snart er ferdig med 2. og 3. trinn på skolen. Årets samling er onsdag 25. mai, alle som fyller 8 og 9 år i år har fått brev med invitasjon, og påmeldingsfrist er fredag 20. mai.

Som Tårnagent får man gå på symboljakt i kirken og på kirkegården, man får utforske klokketårnet og orgelet, og lete etter mysterier i Bibelen. Det blir også utforsking av menighetens misjonsprosjekt i Thailand og deltagerne får være med og forberede til gudstjeneste 29. mai der alle Tårnagenter med familie er hjertelig velkomne.

Kantor og kirketjener, vikarprest Sven Giljebrekke, misjonskonsulent Reidun A. Weberg fra Det norske misjonsselskap og noen fra menighetsrådet blir med på samlingen.

Tilbake