Lyd i Nes kirke


 

 

Det har vært en «lydgruppe» i regi av menighetsrådet som har sett på eksisterende lydopplegg i kirke og kapell, og også sett på innkjøp av nytt utstyr.

Som en foreløpig løsning ble det før jul satt i drift teleslynge på de bakerste rekkene på ene siden i kirken. Dette fungerte godt før jul, men har den siste tiden dessverre vært ute av funksjon.

Lydgruppa hadde møte i slutten av mars der det ble gjort konklusjoner på hva som skal kjøpes inn av utstyr, og også hvordan teleslynge i kirken skal legges opp. Dette arbeidet vil bli satt i gang så snart som mulig over påske.

Lydgruppa tok også opp dette med teleslynge i kapellet, også der vil det bli satt i gang arbeid for å få dette på plass. Dette utføres av frivillige, og det er begrenset med midler til innkjøp av utstyr, men vi skal prøve å få gode løsninger på plass.

Menighetsrådet må selv finansiere dette over eget budsjett, og takket være stor givervilje er det samlet inn 67 300 kr til prosjektet. Er det noen som har lyst til å hjelpe menighetsrådet enda lenger på vei, tas bidrag imot på konto 2351 74 77702, merk giro «lyd i kirken».

Mer konkret om når kirkene er ferdige utstyrt vil komme i menighetsbladet som kommer ut ca 1. juni, og selvsagt også på nettsiden.

 

Tilbake