Nytt menighetsblad kommer 31. oktober


Nes menighetsblad nr 5 kommer til alle husstander rundt 31. oktober, og inneholder denne gang følgende spennende saker:

-    Andakt ved vikarprest Arnstein Bleiktvedt
-    Bilde av årets 50- årskonfirmanter
-    Bildeglimt fra konfirmantleir og Lys Våken i Nes fjellkirke
-    To siders midtsideoppslag med informasjon om kirkegården
-    Invitasjon til Allehelgensdag 6. november
-    Julenattkonsert i Nes kirke 17. desember
-    Orientering fra prosten om prestesituasjonen i Nes

Mye å glede seg til, altså!

Litt endret utseende

Første utgave av Nes menighetsblad så dagens lys i mars 2015, etter at samarbeidet med Flå om bl.a. menighetsblad hadde tatt slutt. Etter vel ett års utgivelse av eget menighetsblad var det nå tid for å gjøre noen enkle justeringer.

I samarbeid med Kreator AS på Ål som lager bladet, er det gjort en del endringer på både skrifttyper, linjeavstand, titler, fargebruk og design. I dette arbeidet tok vi utgangspunkt i forrige nr, og lagde en helt ny utgave av dette for å se forskjellene.

En klar tilbakemelding fra leserne har vært at bladet ble vanskeligere å lese i ny utgave. Hvis du sammenligner det bladet som kommer nå med et av de forrige, vil du se at det nå er mye tydeligere skrift og mye bedre leseflyt.

Det er også lagt inn dempede bakgrunnsfarger på småartikler og notiser for å skille dem fra øvrig tekst. Bladets navn på forsiden står nå kun med skrift, mens vi til nå har hatt et fargefelt rundt. Ved å ta bort dette fargefeltet blir det enda bedre fokus på et rent og godt forsidebilde. Innholdsfortegnelsen er også tatt bort, for å få en så «ren» forside som mulig.

Vi håper våre innbyggere setter pris på Nes menighetsblad Og kirkekontoret er fortsatt interessert i tilbakemeldinger om menighetsbladet, både ris og ros!

 

Tilbake