Nytt menighetsblad 8. september


Menighetsbladet nr 4 sendes ut til alle husstander i Nes ca. 8. september. Vi byr denne gang på et utvidet 12-siders blad med mye interessant stoff:

-    Billedreportasje fra rehabiliteringen av Nes kirke i perioden 2010-2016
-    Fyldig omtale fra oppsettingen av det gamle orgelet fra Nes kirke i Nes fjellkirke
-    Reportasjer fra trosopplæringstiltak
-    Bilde av årets konfirmanter
-    Andakt ved prost Vigdis Moen Storhaug
-    Oversikt over gudstjenester frem mot jul
-    Og mye mye mer.

Vi tar gjerne imot tips om stoff til innhold i menighetsbladet.  
 

Tilbake