Vil du være med som konfirmant i 2018?


Invitasjon til konfirmasjon 2018

Informasjon til konfirmanter med foresatte 2017/2018

Konfirmantopplegget består av:

Undervisningstimer  
Disse holdes etter skoletid.
Egen oversikt med dato og klokkeslett for når vi møtes kommer til høsten.

Gudstjenester                    
Konfirmantene skal i løpet av året ha fått med seg 9 gudstjenester. Noen av disse er en del av konfirmantopplegget. Utover disse velger konfirmantene selv hvilke gudstjenester de går til.
Gudstjenestene er:
* Presentasjonsgudstjeneste 17. september i Nes kirke kl. 1100
* Lysmesse
* Gudstjeneste på leir
* Samtalegudstjeneste
* Konfirmasjonsgudstjeneste
* To gudstjenester som de velger selv
* To gudstjenester der de er Ministrant


Ministrant                                                                    
Konfirmantene er såkalt Ministrant på to gudstjenester i løpet av året, en før jul og en etter. Ved denne gudstjenesten hjelper konfirmanten til med gjennomføringen av gudstjenesten.
Oppgavene kan være tekstlesning, bistand ved dåp, lystenning, samle inn kollekten, m.m.

Lørdagssamling
Det er en lørdagssamling hvert semester. Her samles alle konfirmantene i Flå og Nes til felles timer. En samling i Flå og en i Nes. Gjennom to lørdagssamlinger gis konfirmantene muligheten til å jobbe med ulike emner som krever mer tid enn en enkelttime.

Weekend
Weekend for konfirmantene i Flå og Nes blir kanskje som de siste årene på KRIK høyfjellsenter i Hemsedal. Mye undervisning foregår denne helgen (13.-14. januar)

Nattcup      
Konfirmantene deltar sammen med de andre konfirmantene i Hallingdal på nattcup. Her møtes årets konfirmanter til innebandyturnering, sosialt samvær, gudstjeneste, og solidaritetstivoli. (Nattcupen pleier å være i begynnelsen av februar)

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
Konfirmantene deltar i Kirkens nødhjelps fasteaksjon og samler inn penger ved dør til dør aksjon uka før påske. (Landsomfattende)

Ønsket mål for konfirmantåret
I løpet av konfirmantåret vil konfirmantene komme nært inn på kirke og menighetsliv.  De vil bli kjent med Bibelen, Jesu liv og lære, og kirkens «søyler». Vi ønsker at de skal bli enda mer bevisst på vår kristne arv. Et selvsagt mål er også å få dem til å reflektere over sin egen tro. Mye av konfirmanttiden handler om å møte kristen tro og liv i praksis. For at alle skal få mest mulig ut av konfirmanttiden, er det obligatorisk oppmøte på minimum 80% av undervisning og helgesamlinger.

Foreldremøte
Foreldremøte 31. august i Nes kirke kl. 1900.


   Påmelding
Påmeldingsskjema på vår nettside www.neskirke.no  innen 1.august 2017


                           Vennlig hilsen Nes menighet!

Nes kirkekontor, Jordeshagen 13, 3540 NESBYEN.
Mail.: post.nes.menighet@nes-bu.kommune.no    Tlf.: 32 06 85 10

Prest: Janne Sukka
Mail: janne.sukka@flaa.kommune.no             Tlf: 45 86 10 38

 

Tilbake