Informasjon om konfirmasjonen 2020


 

Nes menighetsråd vedtok i mars å flytte årets konfirmasjon til søndag 13. september. Det ble så i senere møte vedtatt å ha konfirmasjon over to dager nå i 2020, som en prøveordning. Dermed ble også lørdag 12. september konfirmasjonsdag.

Etter dette er det skjedd mye knyttet til den pågående situasjonen med Corona. Siden Nes kirke etter 15. juni kun kan ha 70 mennesker inne samtidig, gjorde menighetsrådet nå i juni en del endringer på konfirmantopplegget for å tilpasse seg dette. Det blir da to konfirmasjonsgudstjenester hver av dagene, så flest mulig av familiene til konfirmantene kan delta.

Ordningen for 2020 blir dermed denne:

Torsdag 10. september: Samtalegudstjenesten utgår, dette blir i stedet en avslutning kun for konfirmantene i kirken.

Lørdag 12. september kl 1000 og 1200: Konfirmasjon

Søndag 13. september kl 1000 og 1200: Konfirmasjon

Det blir i år ikke anledning til å levere inn konfirmanttelegram i kirken før konfirmasjonen, dette må derfor overleveres konfirmantene på annen måte.

Menighetsrådet beklager de ulemper situasjonen medfører for alle, men i den gjeldende situasjonen er det ikke noe å gjøre med det.

 

 

 

Tilbake