Praktiske forberedelser


Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale.

Dette kan enten skje sammen med den enkelte familie eller ved en fellessamling med andre som skal ha dåp. Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten/den som skal døpe om før dåpssamtalen. Ønsker dere en spesiell salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen? Begynn planleggingen av det praktiske i god tid slik at alle får like stor glede av dåpsdagen. Kanskje det er mulig å be familie eller venner om hjelp til servering og rydding? Bli enig om valg av dåpskjole, hvem som skal bære og hvem som eventuelt skal ta av dåpslua.

(Kilde: Kirken.no)

 

Dåpspåmelding

 

Tilbake