Hva er konfirmasjon?


Bekrefte og å gjøre sterk

Ordet konfirmasjon kan bety både å «bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke den enkelte konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

 

Tilbake