Begravelsesbyrå


De fleste velger å få bistand av et begravelsesbyrå til å ordne alt det praktiske.

Liste over begravelsesbyrå i Hallingdal er oppført nederst på siden. Byrået avtaler dag og tid for begravelsen med kirkekontoret. Byrået kan ordne med kister, nedlegging i kiste (gjerne sammen med dere) og transport. Byrået er behjelpelig med å ta ut salmer, men prest kan også rådføres. Byrå, prest og andre kan være til god hjelp, men det er viktig at dere selv deltar så mye som mulig i arbeidet rundt dødsfall og begravelser.

Her er en oversikt over de byråene som holder til i Hallingdal:

Nesbyen begravelsesbyrå AS
Bente Andreassen, mobil 480 23 477                                                                                                    Døgnvakt: 32077551

Hemsedal gravferdsbyrå
Olav Støyten mobil 974 14 100

Gjølstad-Hallingdal gravferdsbyrå
Telefon: 32082300

Hol begravelsesbyrå
Roar Strand, mobil 911 65 008/ 32088194

(Kilde: Pårørendebrosjyre for Nes sokn)

Tilbake