Prest


Kirkekontoret avtaler dato og tid med prest for begravelser for medlemmer av Den norske Kirke.

Forstander for andre menigheter avdøde tilhørte må kontaktes direkte av de pårørende. Det kan også holdes borgerlig begravelse ved Human Etisk Forbund. Det avtales tid og sted for begravelsen, og tid og sted for samtale med den som skal forrette.

Presten tar kontakt med de pårørende snarest mulig etter dødsfallet for å avtale tid for samtale. Presten kan komme hjem, eller samtalen kan holdes på prestekontoret.

 

Tilbake