Gravsted


De pårørende varsler begravelsesbyrået om bruk av grav (familiegrav, dobbeltgrav, evt. ny grav) i samtalen. Kirkevergen tar kontakt med de pårørende om det er tvil om hvilken grav som skal brukes.

 

Tilbake