Lensmannen


De pårørende må ta kontakt med lensmannskontoret i løpet av de første dagene etter at dødsfallet har funnet sted for å melde dette. På lensmannskontoret gir man opplysninger om den døde, og får utlevert skjemaer som skal benyttes i forbindelse med skifte. Lensmannen varsler så de andre offentlige etater om dødsfallet.

 

Tilbake