Gravminner


Et gravminne (for eksempel en stein) varierer i pris. Det er godt mulig å bruke stein dere selv har funnet, men gravminne må følge regler for mål og oppsetting. Kirkeverge eller kirketjener kan gi nødvendige opplysninger.

 

Tilbake