Orgelkonsert med julesanger 6. desember


De siste årene har det vært tradisjon med julekonsert med lokale krefter i kirken i begynnelsen av desember. På grunn av smittesituasjonen blir dette litt annerledes i år. Menighetsrådet inviterer derfor til en enklere orgelkonsert med kantor Peter Rødel, julesanger og noen solister i Nes kirke søndag 6. des kl 1700. Det er en begrenset kapasitet på 50 personer, og påmelding skjer via disse nettsidene.

Etter konserten vil julens vikarprest Hans Olav Gilje kåsere over temaet «En fengselsprests hverdag».

Det er gratis inngang, men som før mulighet til å gi en gave til menighetsarbeidet.

Tilbake