Aktiviteter i julen


Artikkel oppdatert 07.12.2020

 

Som alle er kjent med, er det en del restriksjoner å ta hensyn til i disse tider. Menighetsrådet beklager at dette setter noen begrensninger for aktiviteten, men det er samtidig et overordnet mål for oss alle å unngå smitte i kirkene, både i Hallingdal og ellers i landet.

Menighetsrådet forholder seg til nasjonale føringer, Kirkerådets egne smittevernplaner, samt anbefalinger fra kommuneoverlegene i Hallingdal. Ut fra dette er det p.t. en kapasitet på 50 personer i Nes kirke og 39 personer i Nes fjellkirke, men dette kan endre seg på kort varsel. Alle endringer knyttet til bestemmelser for arrangement vil bli lagt ut her så fort de skjer.

For å unngå kø ved inngangene har menighetsrådet bestemt at det skal være påmelding til alle julens arrangement via våre nettsider fra tirsdag 15. desember kl 1800.

For aktiviteter ut året er følgende planlagt:

Søndag 13.12 kl 1100: Gudstjeneste i Nes kirke, v/ vikarprest Hans Olav Gilje

Søndag 20.12: Nattverdgudstjenester på Elverhøy v/ vikarprest Hans Olav Gilje, annonseres der.

Torsdag 24.12: Gudstjeneste i Nes fjellkirke utgår. Det blir klokkeringing kl 1600.

Torsdag 24.12: De tradisjonelle gudstjenestene i Nes kirke kl 1500 og 1600 erstattes av fire gudstjenester kl 1200, 1300, 1500 og 1600, v/ vikarprest Hans Olav Gilje. Påmelding til gudstjenestene kan gjøres fra tirsdag 15. desember kl 1800 på disse nettsidene.

Fredag 25.12 kl 1200: Gudstjeneste i Nes kirke v/ vikarprest Hans Olav Gilje. Siden mange ikke kan gå i Nes kirke på julaften i år, anbefaler vi å gå 1. juledag i stedet. Påmelding fra 15.12.

Torsdag 31.12 kl 1500: Gudstjeneste i Nes fjellkirke v/ vikarprest Hans Olav Gilje. Påmelding fra 15.12.

Nes menighetsråd ber om forståelse for situasjonen, som kan endre seg i begge retninger.  Det vises også til julens gudstjenester på NRK som et alternativ til å gå i kirken.

Tilbake