Vedtekter for Nes kirkegård, kunngjøring


 

Kirkelig fellesråd har i møte 5. november vedtatt forslag til nye vedtekter for Nes kirkegård. Disse vil erstatte gjeldende vedtekter fra 2010. Gravplassvedtekter er et lokalt tillegg til gravferdslov og forskrifter, og regulerer de lokale forhold på en gravplass (kirkegård) slik som festetid, plantefelt, plassering av gravminner, ferdsel på kirkegården mm.

Vedtektene er gjennomgått av Gravplassrådgiveren i Den norske kirke, og er justert på et par punkter. Vedtektene er en lokal forskrift i forvaltningslovens forstand, og skal derfor kunngjøres lokalt. De finnes her på nettsiden under fanen «Kirkegården».

Innspill til vedtektene kan sendes Nes kirkekontor på post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no eller pr post til Nes kirkekontor, Jordeshagen 13, 3540 Nesbyen. Innspill må være mottatt innen mandag 11. januar 2021.

De nye vedtektene samt annen informasjon om kirkegården vil bli omtalt i menighetsbladet nr 2 som kommer ut til påske.

Tilbake