Nasjonal nedstenging til 18. januarRegjeringen vedtok 3. januar å skjerpe inn antallsbegrensningene i mange deler av samfunnet, inklusiv kirken. I første omgang går det her i Nes ut over Kirkerottene 16. januar, som må utsettes, samt at gudstjenesten 17. januar utgår. Begravelser gjennomføres som før, med maks. 50 personer til stede.

Fra direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet har kirkekontorene mottatt følgende:

«Jeg håper dere har hatt gode dager gjennom julehøytiden, selv om alt ikke kunne gjennomføres som vanlig. Januar har ikke startet på den måten vi skulle ønske. Det er ikke særlig motiverende å starte et nytt år med en ny nedstenging. Det tror jeg vi alle kjenner på. Likevel skal vi ikke gi opp håpet. For vaksinen er underveis. Allerede denne uken vil antakeligvis enda en vaksine være godkjent, og tempoet vil ta seg opp.

Men akkurat nå er myndighetene bekymret for å miste kontrollen. De sier det er en uoversiktlig situasjon, og innfører tiltak og anbefalinger som påvirker hele samfunnet og dermed også kirkens aktiviteter. Dette gjelder for de neste to ukene. Håpet er at et samlet krafttak i samfunnet skal gi myndighetene fortsatt kontroll over situasjonen, slik at vaksineringen kan gå som planlagt. Slik kan vi raskere komme tilbake til hverdagen.

Dette er de nye reglene og anbefalingene for kirken som gjelder fra 4. januar:
•    Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
•    Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
•    Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
•    Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.

Vær oppmerksom på at flere kommuner har vedtatt lokale forskrifter med strengere restriksjoner. Å stenge ned fysiske samlinger fordi myndighetene ber oss om det, ligger ikke i en kirkes natur. Likevel er formålet her å verne om helse, å delta i et krafttak som en viktig samfunnsaktør, og unngå unødvendig tap av både liv og jobber. Når samfunnet igjen skal åpnes, vil vi nasjonalt jobbe opp mot myndighetene for å gi kirken et best mulig regelverk frem til smitteverntiltak ikke lenger er nødvendige.»

 

Tilbake