Nasjonal nedstenging fortsetter


Regjeringen vedtok 3. januar å skjerpe inn antallsbegrensningene i mange deler av samfunnet, inklusiv kirken. I første omgang gikk det her i Nes ut over Kirkerottene 16. januar, som måtte utsettes, samt at gudstjenesten 17. januar utgikk.
Regjeringen har så 19. januar vedtatt å forlenge begrensningene på ubestemt tid, og vil fortløpende se an utviklingen.
Dette er de regler og anbefalinger som gjelder for kirken:
•    Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
•    Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses inntil videre.
•    Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
I tillegg til dette har Nes kommune innført påbud om munnbind på alle offentlige steder.
Å stenge ned fysiske samlinger fordi myndighetene ber oss om det, ligger ikke i en kirkes natur. Likevel er formålet her å verne om helse, å delta i et krafttak som en viktig samfunnsaktør, og unngå unødvendig tap av både liv og jobber. Når samfunnet igjen skal åpnes, vil Den norske kirke nasjonalt jobbe opp mot myndighetene for å gi kirken et best mulig regelverk, frem til smitteverntiltak ikke lenger er nødvendige.

 

Tilbake