Igjen tillatt med 70 i kirken


Oppdatert 1. mars

 

Fra tirsdag 23. februar endres covid-19-forskriften. Det er godt nytt for alle som har savnet gudstjenester, ønsker dåp, skal gifte seg eller skal ta avskjed med noen de er glad i. Men det innebærer også nye lokale vurderinger og fortsatt godt arbeid om smittevern.

Følgende regler gjelder fra 23. februar:

o    Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om faste tilviste plasser. (Kirkebenker har til nå ikke vært regnet som fastmonterte seter)

o    Det blir lov å samle inntil 70 personer på arrangementer i Nes kirke tillegg til medvirkende, når deltakerne får en fast tilvist plass. (Nasjonalt er grensen 100, men dette er avhengig av størrelsen på kirken.)

o    Fast tilvist plass innebærer at deltakerne får tildelt en plass eller blir vist hvor de skal sitte, for eksempel av en kirkevert eller kirkelig medarbeider. I Nes kirke er alle tilviste plasser merket med en tape-bit på setet.

o    Det skal fortsatt være minst en meter mellom alle som ikke tilhører samme husstand, i alle retninger målt skulder til skulder. Det er fortsatt anbefaling om to meter avstand dersom det er allsang innendørs.

o    Det er fortsatt anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer og sammenkomster som samler personer fra flere kommuner, unntatt begravelser/bisettelser.

o    Fritidsaktiviteter for barn og unge i kirken kan fortsette med de reglene som gjelder fra før, men det er fortsatt ikke anbefalt å ha innendørs fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre.

o    Det er fortsatt slik at kommuner kan vedta lokale regler, som setter andre begrensninger på kirkelig virksomhet.

Det er påbudt med munnbind på alle offentlige steder i Nesbyen kommune, inklusiv kirken. Påbudet varer i første omgang til og med 15. mars, men kan bli forlenget.

Dette er resultatet av lang tids dialog med myndighetene og lang tids lokal innsats for godt smittevern i kirken. Den norske kirke er glad for den tilliten som kirken nå er vist, og for at retten til religionsutøvelse respekteres.

Myndighetene er likevel bekymret for smitteøkning i samfunnet, derfor er det viktig at alle tilknyttet kirken fortsetter det gode smittevernarbeidet.

 

Tilbake