Åpen kirke i Nes


«Lovsyng Gud i hans helligdom» står det i Salme 150. Mange gir uttrykk for at de savner gudstjenesten og andre muligheter for kristent fellesskap nå som kirkene har vært stengt. Men etter flere uker med avlysning åpnes det for gudstjeneste igjen. I tillegg vil vi starte med noe vi kaller «Åpen kirke». Hver onsdag fremover vil kirken være åpen fra 17:30-19:00. Innenfor denne tidsrammen kan du komme og gå når du vil. Sitte stille ned. Be. Lese din Bibel. Tenne lys. Klokken 18:30 blir det en enkel gudstjeneste med mulighet for nattverd. Alt dette er viktige ingredienser for troens liv. Den verdensberømte svenske legen Axel Munthe (1857-1949) sa det slik: Sjelen trenger mer plass enn legemet.

 

Arne Jensen

Prostiprest

Tilbake