Rød messehagel er bestilt


OPPDATERT ARTIKKEL

 

I menighetsbladet som kom ut før påske var det med en giro til inntekt for rød messehagel til Nes kirke. Dette er den eneste fargen som mangler for at kirken skal ha et komplett sett messehagler med alle de fire liturgiske farger.
Det er pr 1. desember kommet inn nesten 25 000 kr, noe som betyr at vi er halvveis til målet! Det ble derfor vedtatt i menighetsrådet i november å sette i gang produksjonen av den røde messehagelen. Det er tekstilkunstner Laila Thorrud fra Eidsfoss som har oppdraget, og som med dette vil avslutte et stort arbeid med åtte nye messehagler for Nes og Flå kirker!
Menigheten setter stor pris på alle bidrag, både fra lag, foreninger og enkeltpersoner, og hvis noen vil gi til dette formålet er det bare å benytte konto 2351 74 77702 eller Vipps 130129. Merk innbetaling med «gave rød messehagel».
På bildet ser vi den røde messehagelen i Flå kirke. Den i Nes vil selvsagt bli laget på helt selvstendig grunnlag.

 

Oppdatert 30.11.2020

Tilbake