Fjellkirken stengt ut april 2023


 

De høye strømprisene skaper store vanskeligheter for kirker over hele Norge. Store kirkebygg krever betydelige mengder energi for å bli varmet opp til en normal innetemperatur. Mange steder varsles det derfor om stenging av kirker gjennom vinteren, om strømprisen holder seg på mellom 5 og 10 kr/kWh slik den er nå i de verste ukene.

I Nesbyen kommune er vi så heldig stilt at kommunen disponerer en del kraft etter utbyggingen av Hallingdalselva på 60-tallet. Denne kraften koster i år 11.6 øre/kWh, og brukes til kommunale og andre offentlige bygg. Dette gjør at Nes kirke og Nes kapell kan holde åpent som normalt gjennom vinteren som før.

For Nes fjellkirke derimot, er situasjonen en annen. Fjellkirken må kjøpe strøm på det åpne marked, da den ikke omfattes av ordningen med kommunal kraft- Det var allerede i august brukt over 50 000 kr i strøm, dvs mer enn for hele 2021. Selv om fjellkirken har et eget fond, blir dette fort brukt opp med slike utgifter. Nes menighetsråd tok dette opp som sak på møtet 29.09.22, og har da bestemt å stenge fjellkirken ut april 2023. Ny vurdering skal gjøres i februar 2023.

 

 

Tilbake