Allehelgensdag søndag 6. november


 

Allehelgensdag søndag 6. november

Den første søndagen i november kaller vi «Allehelgens-dag».  I vår tradisjon og særlig de senere år har allehelgenssøndagen blitt en dag for å minnes våre kjære som har gått bort. Alle som har mistet nære det siste året har fått tilsendt invitasjon, som er sendt den som sto ansvarlig for gravferden. Navnene til de som har gått bort blir lest opp, og lys tent for hver av dem. Dette kan for mange være en fin og meningsfull samling der vi er i et større fellesskap og deler sorgen, savnet og håpet.                                                          Mange som ikke får denne særlige invitasjonen kommer også til kirken, de fleste av oss bærer opplevelser av savn og tap, og kan oppleve det meningsfullt å samles til en slik minne-gudstjeneste.

Så velkommen til alle søndag 6. november kl 11.00 i Nes kirke!

Tilbake