Gudstjeneste i fjellkirken julaften og nyttårsaften!


Gudstjeneste i fjellkirken julaften og nyttårsaften!

Det er tidligere opplyst at fjellkirken er stengt ut april 2023. For to uker siden kom det rundskriv fra Staten at det var bevilget penger til å holde kirkene ladet rundt åpne jul og nyttår. Nes menighet søkte, og har fått midler! Dermed blir det gudstjeneste i Nes fjellkirke julaften kl 1300 og nyttårsaften kl 1500, som tidligere år.

Da dette ble avklart etter at menighetsbladet gikk i trykken, vil det stå feil i menighetsbladet om gudstjenester i fjellkirken til jul og nyttår.

Foto: Ole Øyen

Tilbake