Fasteaksjonen 28. mars


Fasteaksjonen 28. mars

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» avholdes i perioden 26.-28. mars 2023. Lokal aksjon i Nesbyen er tirsdag 28. mars kl. 1700.

Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp (KN) med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobbes det for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler KN inn penger til dette livsviktige arbeidet.

Et av landene KN arbeider i er Tanzania. I 2014 hadde KN TV-aksjonen, og fra innsamlede midler var det 1,7 millioner mennesker som fikk varig tilgang til rent vann. Landsbyen til 15 år gamle Deodata (på bildet) er en av disse. Før dette skapte lange tørkeperioder store problemer, og de måtte gå langt for å hente vann. Deodata brukte tre timer på dette hver dag, noe som resulterte i at hun ikke kunne fullføre skolen. Nå tar turen for å hente vann kun fem minutter, og innbyggerne holder seg friske.

Etter to «magre år» i pandemitiden ble det i fjor samlet inn kr 38 887.- i Nesbyen. Dette fordelte seg slik:

Bøsser:            26 509.-

Vipps 2426:    10 725.-

Gaver ol:            1 653.-

 

Dette viser også at gaver gitt på Vipps nr 2426 blir registrert på vår kommune. Hvis du ikke er hjemme på aksjonsdagen vil bøssebærerne feste en klistrelapp på døra, der er Vipps-nummeret oppført.

Så ta vel imot våre konfirmanter på aksjonsdagen tirsdag 28. mars fra kl 1700!

Tilbake