Godt resultat på Fasteaksjonen


Tirsdag 28. mars var årets konfirmanter ute med innsamlingsbøssene. Tema for årets Fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp var «Håp i en dråpe vann.

Konfirmantene samlet denne kvelden inn hele kr 23 381.- i tillegg kom det inn kr 11 551.- på Vipps, til sammen kr 34 932.- Dette er omtrent som i fjor, og et veldig godt resultat! Tusen takk til konfirmantene og foreldrene (på bildet representert ved Christian og Frode Aaslid) og aksjonskomiteen!

 

Tilbake