Nominerte til menighetsrådet


Ved fristen 31.03 er det levert inn følgende kandidater til valg av menighetsråd 2023-2027:
1.    Frode Aaslid, f, 1965
2.    Signe Lise Merødningen, f. 1961
3.    Geir Liodden, f. 1979
4.    Eva Gullingsrud, f. 1956
5.    Olav Liodden, f. 1954
6.    Ingrid Helleland Haugo, f. 1969
7.    Mona Gretha Garborg, f. 1951
8.    Trine Lian Sveen, f. 1965
9.    Anne Ålien Berg, f. 1952
10.    Toril Engene, f. 1966
11.    Borghild Skailand, f. 1942


Det skal velges seks medlemmer og fem varamedlemmer. Listeforslaget godkjennes i menighetsrådet 20. april.

 

Tilbake