Listeforslag, Nes menighetsråd


Nes menighetsråd som valgstyre vedtok på møte 20. april følgende listeforslag til menighetsrådsvalget 2023:
1. Frode Aaslid f. 1965
2. Signe Lise Merødningen f. 1961
3. Geir Liodden f. 1979
4. Eva Gullingsrud f. 1956
5. Olav Liodden f. 1954
6. Ingrid Helleland Haugo f. 1969
7. Mona Gretha Garborg f. 1951
8. Anne Ålien Berg f. 1952
9. Toril Engene f. 1966
10. Donna Rae Bakkerud f. 1953

Det skal velges seks medlemmer og fire varamedlemmer.
Det er adgang til å klage for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Fristen er mandag 9. mai.

Som ny ordning i 2023 kan det innen 15. mai fremmes forslag om supplerende nominasjon, altså flere kandidater på lista. Et forslag til kandidat skal da være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.
Klage eller forslag til supplerende nominasjon sendes kirkekontoret innen de nevnte datoer på post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no. Kirkekontoret besvarer også spørsmål om ordningene.

 

Tilbake