Kirkeverge i Nesbyen 80 % stilling ledig fra 1. august 2023


Kirkeverge i Nesbyen
80 % stilling ledig fra 1. august 2023

Nes kirkelige fellesråd tilhører Hallingdal prosti i Tunsberg bispedømme. Det geografiske området er dalføret mellom Svenkerud i nord og Bergheim i sør med skog og fjelltrakter på begge sider. Nesbyen kommune har flotte områder for fritidsaktiviteter både sommer og vinter.
Kommunen har ca 3300 innbyggere. Vi har ett sokn med kirke og fjellkirke, en kirkegård og ett kapell.


Ansvars- og arbeidsoppgaver:
Daglig leder for fellesrådet sin virksomhet. Herunder bygg- og gravplassforvalting, personalledelse, saksbehandling og økonomi.
Kontakt og samarbeid med kommune og bispedømme samt andre lokale og eksterne aktører
Strategi- og planarbeid sammen med råd og ansatte.
Til stillingen er lagt oppgaver tilsvarende 20% knyttet til praktisk arbeid på kirke og kirkegård.

Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra høyskole / universitetsnivå
Annen kompetanse kan kompensere for utdanningskrav
Kjennskap til – og engasjement for kirkens plass i samfunnet

Krav om medlemskap i Den norske kirke
Politiattest må legges fram ved tilsetting

Personlige egenskaper:
Søker må være personlig skikket til stillingen
Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Ha evne til å bygge relasjoner
Kunne lede under utvikling og endring
Være målrettet og samtidig fleksibel

Vi tilbyr:
En variert jobb der ingen dager er like
KAs grunnkurs for nye kirkeverger
Kontorplass i nye lokaler i Embetsgården
Lønn etter kirkelig avtaleverk.
Pensjonsordning i KLP

Mer om stillingen hos fellesrådsleder Tom Henning Landsrud tlf 915 50 914 eller konstituert kirkeverge Kjellfred Dekko Tlf 926 41 198

Søknad med CV og relevante vitnemål på e-post til Nes kirkelige fellesråd innen 29. juni.
post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Tilbake