Valgting kirkevalget 2023


Bruk stemmeretten din til kirkevalget.

Søndag 10. september kl 14.00 -19.00

Mandag 11. september kl 09.00 - 20.00

NAV kontoret Embetsgården på Nesbyen

Tilbake