Resultat av kirkevalget 2023 i Nes sokn, Nesbyen


1. Eva Gullingsud                  430 stemmer

2. Frode Aaslid                      424 stemmer

3. Geir Liodden                     424 stemmer

4. Signe Lise Merødningen   414 stemmer

5. Ingrid Helleland Haugo     399 stemmer

6. Olav Liodden                    382 stemmer

Vara:

7. Torill Engene                    370 stemmer

8. Anne Ålien Berg               352 stemmer

9. Mona Gretha Garborg      350 stemmer

10. Donna Rae Bakkerud     349 stemmer

11. May Kristin Haga Aaslid      tilføyd navn som kom inn som vara 

Tilbake