Åpen kirke


Det blir «Åpen kirke» i Nes kirke onsdagene 21. april, 28. april og 5. mai kl. 18 – 19. Innenfor denne tidsrammen kan du komme og gå når du vil. Sitte stille ned. Be. Lese din Bibel. Tenne lys. Fra kl 18:30 blir det orgelmusikk ved kantor Peter Rødel. Velkommen!

Tilbake