Oppdatering 23. april


 

På grunn av den aktuelle smittesituasjonen blir det inntil videre ikke holdt gudstjenester. Dåp, begravelser og vielser gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene. Pr 23. april gjelder følgende:

1) Alle gudstjenester frem til 15. juni er avlyst. Innen utgangen av april vil det komme avklaring på arrangement etter 15. juni og hvilke begrensninger som da vil gjelde.

2) Begravelser blir gjennomført, men med begrensning på antall deltakere. Kommunelegene i Hallingdal har satt en grense på 20 personer inkludert de medvirkende fra staben. Prest og begravelsesbyrå vil informere de pårørende om de praktiske sidene ved dette.

3) Dåp kan gjennomføres, men i en lukket dåpsseremoni. Deltagelsen begrenses som ved begravelser. Foreldre kontaktes direkte om det praktiske.

4) Vielser kan gjennomføres, men med samme begrensning på deltagelse. Brudepar kontaktes direkte om det praktiske.

5) Tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og lokale helsevurderinger.

Kirkekontoret er stengt for besøk. Det er mulig å kontakte kirkevergen på 905 54 781 om det er noe viktig. Kontoret nås også på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Sokneprest Janne Sukka er ikke på kontoret, men kan nås på mobil  458 61 038 og e-post janne.sukka@nesbyen.kommune.no. Ikke vær redd for å ta kontakt nå i denne tiden hvor vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. Følg også med på Presten i Nesbyen på Facebook.

Hjemmesidene til Den norske kirke www.kirken.no inneholder mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del, bl.a med henvisninger til gudstjenester mm på nett.

Lokale gudstjenester på nett: Gudstjenester alle søndager kl 11.00 blir overført på www.hallingdolen.no. Disse gudstjenestene vil i tiden framover komme fra de ulike kirkene i Hallingdal, se egen artikkel om dette.

 

Ta vare på hverandre- på avstand!

Tilbake