Nettgudstjeneste fra Nes 17. mai


 

I en tid der vi ikke kan samles i kirken, har lokalavisa Hallingdølen en stund overført gudstjenester fra Ål kyrkje. Dette har vært en suksess, med fra 600 til 1400 innlogget pr gudstjeneste. I tiden fremover vil disse sendingene komme fra de andre menighetene i dalen, etter følgende skjema:

26. april: Gol eller Herad

3. mai: Hemsedal

10. mai: Flå

17. mai: Nes

24. mai: En av menighetene i Hol

 

Det er meget gledelig at Nes har fått tildelt 17. mai, en av grunnene til dette er at Nes kirke da bestandig er fylt til siste plass, som på artikkelbildet fra 17. mai 2011. I år blir altså kirken tom.

 

Filmprodusent John Storhaug fra Ål filmer, redigerer og produserer disse gudstjenestene. Det er en enkel messe med korte ledd. 1-2 salmer med 1-2 vers, kort forbønn, en bibeltekst, kort preken, pre- og postludium, fadervår og velsignelsen, totalt ca 25 minutter.

 

Overføring skjer på: www.hallingdolen.no

Tilbake