Oppdatering 16. april


 

På grunn av den aktuelle smittesituasjonen blir det inntil videre ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg bispedømme. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Biskopen forutsetter at nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene. Pr 16. april gjelder følgende:

1) Den norske kirke vil følge de bestemmelser som gjøres nasjonalt knyttet til aktiviteter. Det er bestemt at aktiviteter som samler folk ikke skal settes i gang før 15. juni, og alt tyder på at dette også vil gjelde gudstjenester. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når Den norske kirke har fattet sine avgjørelser.

2) Konfirmasjonen i Nes 9. mai er utsatt til september. Det blir i år konfirmasjon både lørdag og søndag, se egen artikkel om dette.

3) Begravelser blir gjennomført, men med sterk begrensning på antall deltakere. Kommunelegene i Hallingdal har satt en grense på 15 personer pluss de medvirkende fra staben. Prest og begravelsesbyrå vil informere de pårørende om de praktiske sidene ved dette.

4) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket dåpsseremoni. Deltagelsen begrenses som ved begravelser.

5) Helsemyndighetene har gitt tillatelse til å ha dugnad på kirkegården onsdag 29. april som planlagt. Se egen artikkel om dette.

6) Ytterligere tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Kirkekontoret er stengt for besøk. Det er mulig å kontakte kirkevergen på 905 54 781 om det er noe viktig. Vi nås også på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Sokneprest Janne Sukka er ikke på kontoret, men kan nås på mobil  458 61 038 og e-post janne.sukka@nesbyen.kommune.no. Ikke vær redd for å ta kontakt nå i denne tiden hvor vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. Følg også med på Presten i Nesbyen på Facebook.

Hjemmesidene til Den norske kirke www.kirken.no inneholder mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del, bl.a med henvisninger til gudstjenester mm på nett.

Lokale gudstjenester på nett: Gudstjenester alle søndager kl 11.00 blir overført på www.hallingdolen.no. Disse gudstjenestene har til nå vært i Ål kyrkje, men det vil i tiden framover også komme fra de andre kirkene i Hallingdal.

 

Ta vare på hverandre- på avstand!

 

Tilbake