Informasjon om aktivitet i kirken


 

Som alle er kjent med, er det en del restriksjoner å ta hensyn til i disse tider. Menighetsrådet beklager at dette setter noen begrensninger for aktiviteten, men det er samtidig et overordnet mål for oss alle å unngå smitte i kirkene, både i Hallingdal og ellers i landet.

Menighetsrådet forholder seg til nasjonale føringer, Kirkerådets egne smittevernplaner, samt anbefalinger fra kommuneoverlegene i Hallingdal. Ut fra dette er det p.t. en kapasitet på 70 personer i Nes kirke og 39 personer i Nes fjellkirke, men dette kan endre seg på kort varsel. Alle endringer knyttet til bestemmelser for arrangement vil bli lagt ut her så fort de skjer.

For aktiviteter ut året er følgende nå planlagt:

Søndag 15.11 kl 1100: Gudstjeneste som planlagt i Nes kirke v/ vikarprest Terje Eklund

Søndag 29.11 kl 1700: Lysmessa i Nes kirke utgår. Det blir i stedet en adventssamling, der prostiprest Arne Jensen og Betel også deltar

Søndag 6.12 kl 1700: Den tradisjonelle julekonserten i Nes kirke utgår. Det blir i stedet en orgelkonsert med julesanger ved kantor Peter Rødel og solister

Søndag 13.12 kl 1100: Gudstjeneste som planlagt i Nes kirke, v/ vikarprest Hans Olav Gilje

Søndag 20.12: Mulig nattverdgudstjenester på Elverhøy, avklares nærmere etter hvert

Torsdag 24.12: Gudstjeneste i Nes fjellkirke utgår. Det arbeides med et enkelt arrangement utenfor fjellkirken på ettermiddagen (kl 1500/1600), mer informasjon om dette så fort ting er avklart.

Torsdag 24.12: De tradisjonelle gudstjenestene i Nes kirke kl 1500 og 1600 erstattes av fire gudstjenester kl 1200, 1300, 1500 og 1600, v/ vikarprest Hans Olav Gilje. For å unngå kø ved inngangene blir det forhåndspåmelding på disse gudstjenestene fra et tidspunkt i desember. Se informasjon om dette i menighetsbladet som kommer ut første uka i desember.

Fredag 25.12 kl 1200: Gudstjeneste som planlagt i Nes kirke v/ vikarprest Hans Olav Gilje. Siden mange ikke kan gå i Nes kirke på julaften i år, anbefaler vi å gå 1. juledag i stedet.

Torsdag 31.12 kl 1500: Gudstjeneste som planlagt i Nes fjellkirke v/ vikarprest Hans Olav Gilje

Vi ber om forståelse for situasjonen, som kan endre seg i begge retninger.

 

 

 

Tilbake