Oppdatering 26. mars


 

På grunn av fare for Corona-smitte, blir det inntil videre ikke holdt offentlige gudstjenester i Tunsberg bispedømme. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Biskopen forutsetter at nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer blir fulgt, også i kirkene. Pr 26. mars gjelder følgende:

1) Alle offentlige gudstjenester til og med 2. påskedag (13. april) er avlyst, det vil si alle aktiviteter i påsken. Den norske kirke vil følge de bestemmelser som gjøres nasjonalt knyttet til aktiviteter.

2) Konfirmasjonen i Nes 10. mai er utsatt til 13. september.

3) Begravelser blir gjennomført, men med sterk begrensning på antall deltakere. Kommunelegene i Hallingdal har satt en grense på 15 personer pluss de medvirkende fra staben. Prest og begravelsesbyrå vil informere de pårørende om de praktiske sidene ved dette.

4) Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket dåpsseremoni. Deltagelsen begrenses som ved begravelser.

5) Fasteaksjonen gjennomføres som digital innsamling og ikke som dør-til-dør-aksjon, se eget oppslag på nettsiden. Frist for bidrag via nett er tirsdag 31. mars.

6) Ytterligere tiltak vurderes fortløpende ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.

Kirkekontoret er stengt for publikum, men vil være betjent som vanlig på tlf 32 06 85 10 (dagtid mandag- torsdag), 905 54 781 (fredag samt kveld og helg) og på e-post post.nes.menighet@nesbyen.kommune.no

Sokneprest Janne Sukka er ikke på kontoret, men kan nås på mobil  458 61 038 og e-post janne.sukka@nesbyen.kommune.no. Ikke vær redd for å ta kontakt nå i denne tiden hvor vi ikke kan møtes ansikt til ansikt. Følg også med på Presten i Nesbyen på Facebook.

Hjemmesidene til Den norske kirke www.kirken.no inneholder mye stoff om den aktuelle situasjonen for kirken sin del, bl.a med henvisninger til gudstjenester mm på nett.

Lokale gudstjenester på nett: Gudstjenester alle søndager kl 11.00 og i påska frå Ål kirke blir overført på www.hallingdolen.no 

 

Tilbake