Konfirmasjon lørdag og søndag i september


 

Kirken sentralt har pålagt menighetene å flytte konfirmasjonen til over sommerferien på grunn av den aktuelle situasjonen med Corona-virus. Nes menighetsråd vedtok derfor i møte 18. mars å flytte årets konfirmasjon til søndag 13. september. Det ble så i møte 30. mars vedtatt å ha konfirmasjon over to dager nå i 2020, som en prøveordning.

Dette betyr at konfirmasjonen i 2020 blir lørdag 12. og søndag 13. september, begge dager kl 1100. Soknepresten vil sørge for det praktiske med å få fordelt konfirmantene på disse dagene i samarbeid med foreldrene.

Flyttingen av årets konfirmasjon får også konsekvenser for andre datoer utover høsten. Foreløpig ligger det an til følgende:

Torsdag 10. september kl 1800 Samtalegudstjeneste

Søndag 27. september kl 1100 Presentasjon av neste års konfirmanter

Søndag 11. oktober kl. 11.00 Årets samling for 50-årskonfirmanter

Disse tre datoene vil bli endelig fastsatt senere.

Menighetsrådet beklager de ulemper situasjonen medfører for alle.

Tilbake